www.mojkupon.rs (u daljem tekstu “sajt”) je interaktivni internet sadržaj u vlasništvu AP Šped D.O.O. koji u ulozi posrednika obezbeđuje usluge informativnog i finansijskog posredovanja između posetioca i svojih partnera. Sajt svoje poslovanje zasniva na posredničkim uslugama, za koje naplaćuje posredničku proviziju korisnicima, čiji je iznos uvek uključen u objavljenu cenu kupona. Namenjen je korišćenju licima starijim od 18 godina, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta, podrazumeva se da ste pročitali, razumeli i složili se sa “Uslovima korišćenja”, kao i sa “Izjavom o privatnosti” (u daljm tekstu pod združenim nazivom “Uslovi”)

1. Opšti uslovi

a) Korišćenjem sajta podrazumeva se da ste se složili sa “Uslovima korišćenja” te ako se sa istima ne slažete, molimo vas da sajt i ne koristite. AP Šped zadržava pravo da ukine pravo na korišćenje bilo kom korisniku , bez obrazloženja

b) AP Šped zadržava pravo na izmene “Uslova” bez ikakve najave. Shodno tome savetujemo vam da uslove pročitate s vremena na vreme, kako bi ste bili informisani o eventualnim promenama istih.

c) Ako dođe do promena “Uslova” podrazumevaće se da ste se upoznali, razumeli i složili sa promenjenim uslovima.

d) U slučaju da neki od navedenih odredbi nisu u skladu sa zakonom Republike Srbije, smatraće se nevažećima i neće uticati na ostale odredbe i pravosnažnost celokupnog dokumenta, koji ovde nazivamo “Uslovi”

e) U slučaju da AP Šped ne uspe da postupi u skladu sa “Uslovima” ne znači da su “Uslovi” nevažeći, već da AP Šped snosi pravnu odgovornost za svoje propuste.

f) Za rešavanje eventualnih sporova, pristeklih iz Uslova, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

2. Oprema

a) Vaša je odgovornost nabavka i održavanje kompijuterskog hardvera, telekomunikacijske i druge opreme potrebne za korišćenje sajta, kao i svi troškovi vezani za opremu.

b) AP Šped nije odgovoran ni za kakva oštećenja vaše opreme, nastalih korišćenjem sajta.

3. Vaša odgovornost

a) Sajt i bilo koji internet sajt (Mikrosajt) čiji je sadržaj u sklopu ili na drugi način dostupan na stranicama www.mojkupon.rs su privatno vlasništvo i njihova upotreba mora biti u skladu sa ovde navedenim “Uslovima”.

b) AP Šped želi dobrodošlicu svim posetiocima i korisnicima sajta, ali sugeriše da sve aktivnosti vezane za sajt i mikrosajtove moraju biti u skladu sa zakonom.

c) Zabranjeno je objavljivati ili putem sajta prenositi sadržaj, koji na bilo koji način ugrožava lična prava ili koji je nezakonit, preteći, vulgaran, diskriminirajući, itd.

d) Zabranjeno je koristiti sajt ili mikrosajt u propagandne, političke, verske, nacionalističke svrhe, kao i u cilju privlačenja korisnika konkurentskim sajtovima i ostalim komercijalnim sadržajima na internetu ili van interneta.

4. Autorska prava i zaštitni znaci

a) Celokupan sadržaj sajta, uključujući mikrosajtove su intelektualna svojina i ekskluzivno vlasništvo AP Šped D.O.O. ili je za njih dobijena dozvola vlasnika.

b) Kopiranje, distribucija, povezivanje, preuzimanje ili na bilo koji način korišćenje sadržaja sajta i mikrosajta zabranjeno je bez napismenog odobrenja AP Šped D.O.O.

c) Možete kopirati ili preuzeti autorske i zaštićene sadržaje samo za lične potrebe.

5. Sadržaji generisani od strane trećih lica

a) AP Šped, slično internet provajderu, je prenosnik (a ne tvorac) sadržaja koji generišu krajnji korisnici i treća lica. Shodno tome, AP Šped nije u ulozi editora/ urednika i nema kontrolu sadržaja veću od prodavnice knjiga ili biblioteke.

b) Mišljenja, saveti, izjave, ponude i slični sadržaji na stranicama sajta nisu neophodno generisani od strane AP Špeda, već su često sadržaji koje su obezbedila treća lica.

c) AP Šped ne može garantovati za tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja na stranicama sajta.

d) Vaša je odgovornost da procenite tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja sajta.

e) Sajt je povezan sa internet sajtovima trećih lica, za čije sadržaje nije odgovoran AP Šped. Shodno tome AP Šped nema nikakvu odgovornost za sadržaje ovih internet sajtova.

f) Ako odlučite da pristupite sajtovima trećih lica preko sajta, to činite na vlastitu odgovornost.

6. Ograničenje odgovornosti

a) U slučaju zakonskih sporova, AP Šped ni njegovi partneri ne snose odgovornost za:

gubitke ili štetu·prouzrokov anu, direktno ili indirektno, korišćenjem sajta. Ovime su obuhvaćeni gubitak zarade, gubitak uštede, povećani operativni troškovi, ekonomski troškovi i gubitci trećih lica i slično

·          moguće prekide rada sajta

štetu na vašem računarskom sistemu proisteklu iz korišćenja sajta. Savetujemo vam da sami preduzmete mere predostrožnosti pri korišćenju sajta, kako bi ste se zaštitili od virusa i mogućih posledica po vaš kompijuterski sistem.

b) U slučaju sporova koji ne mogu biti izuzeti ili tretirani izvan zakona o zaštiti potrošača, odgovornost AP Špeda (u skladu sa zakonom) se ograničava na:

po pitanju robe: popravku ili zamenu te robe ili snošenje troškova za popravku ili zamenu;

po pitanju usluga:obezbeđivanje iste ili ekvivalentne usluge ili snošenje troškova obezbeđivanja iste ili ekvivalentne usluge

c) AP Šped ne snosi odgovornost za kašnjenje u izvršenju svojih obaveza iz Uslova, ukoliko je kašnjenje prouzrokovano prirodnim nepogodama, vanrednim situacijama, društveno socijalnim nemirima, nesrećama, epidemijama i sličnim događajima i okolnostima koji su van kontrole AP Špeda, a koji nisu posledica neodgovornog poslovanja AP Špeda kao privrednog subjekta.

7. Naknada štete

a) Prihvatanjem uslova slažete se da nećete smatrati odgovornim i da ćete obeštetiti AP Šped d.o.o. njegove sestrinske firme, zastupnike, njihove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja i sporova u vezi sa korišćenjem sajta.

8. Korisnički nalozi

a) kako bi ste imali pristup svim operativnim delovima sajta i kako bi ste preuzeli kupone morate otvoriti korisnički nalog. U tu svrhu morate nam ostaviti vašu e-mail adresu, vaše ime, broj mobilnog telefona i približnu lokaciju prebivališta.

b) smatra se da otvaranjem naloga dajete pristanak AP Špedu da vas informiše o ponudama i važnim obaveštenjima vezanim za sajt.

c) AP Šped zadržava pravo da odbije registraciju naloga (ili da zatvori postojeći nalog) u slučaju:

·          da ste otvorili ili pokušavate da otvorite  nalog u nelegalnom maniru

·          imate već postojeći nalog

·          po zakonu ili sudskoj odredbi vam nije dozvoljeno da otvorite nalog

·          prekršili ste uslove (navedene na ovim stranicama)

d) Svaka aktivnost na vašem nalogu je vaša odgovornost, kao i da detalje o svom nalogu čuvate na sigurnom i da ažurirate lične podatke.

9. Kupovina kupona

a) AP Šped obezbeđuje registrovanim korisnicima mogućnost da kupe kupone koji mogu biti iskorišćeni kod “Partnera” (pravna lica sa kojima AP Šped ima ugovorom utvrđen poslovni odnos). Kuponi mogu biti zamenjeni za robu ili usluge po uslovima koje određuje Partner (u daljem tekstu “Ponuda”).

b) Kupovinom kupona preko sajta, vi garantujete da ste:

·          stariji od 18 godina

·          pravno obavezujete na uslove konkretne porudžbine/ kupona

10. Poručivanje

a) Ponuda objavljena na sajtu postaje aktivna kada se dostigne minimalan broj porudžbina, a prestaje da bude aktivna kada se dostigne maksimalan broj porudžbina ili nakon isteka roka trajanja ponude.

b) Poručivanje kupona na sajtu predstavlja ponudu korisnika da uđe u ugovorni odnos. Činom potvrđivanja porudžbine od strane AP Špeda (putem elektronske pošte ili korisničkog naloga) i pod uslovom aktivnosti ponude (objavljivanjem na sajtu “Ponuda je aktivna”) započinje ugovorni odnos u vezi konkretnog kupona između korisnika i AP Špeda. Ovime se obe strane obavezuju da poštuju (ovde navedene) Uslove i specifične uslove ponude, navedene u detaljima ponude na sajtu. Poručioc se obavezuje da preuzme kupon i da po objavljenoj ceni za njega plati. Plaćanje se može izvršiti najkasnije 48h od isteka ili zatvaranja ponude!

c) AP Šped zadržava pravo da prihvati ili ne vašu ponudu da kupite kupon/ vaučer iz bilo kog razloga. U ovom slučaju AP Šped se obavezuje da vam u punom iznosu vrati novac, uplatom na vaš račun, na vašu kreditnu karticu ili na vaš korisnički nalog, u roku od 5 radnih dana od dana uplate.

11. Izdavanje kupona

a) Nakon što poručite kupon/ vaučer od vas će biti traženo da platite jednim od ponuđenih načina plaćanja. Putem Pay Pal -a, kreditnom karticom ili opštom uplatnicom (e-bankingom).

b) U slučaju plaćanja Pay Pal -om i kreditnom karticom dobićete potvrdu o izvršenoj porudžbini putem elektronske pošte (e-mail) ili vašeg naloga na sajtu u najkraćem vremenskom roku.

c) U slučaju da plaćate opštom uplatnicom (e-bankingom) potvrdićemo vašu uplatu u roku od 3 radna dana od dana uplate, a putem elektronske pošte (e-mail) ili vašeg naloga na sajtu.

d) Izdavanjem kupona AP Šped automatski prihvata vašu ponudu i ulazi u ugovorni odnos vezan za konkretan kupon.

e) Kupon može biti u obliku materijalnog / štampanog vaučera, jedinstvenog koda (identifikacionog broja) ili u elektronskom obliku, a biće vam dostavljen, elektronskom poštom ili dostupan za preuzimanje na sajtu (na vašem nalogu).

f) Kupon će vam biti izdat samo u slučaju da ste na račun AP Špeda uplatili celokupan iznos (vrednost kupona); i pod uslovom da je ponuda aktivna u trenutku pristizanja uplate.

g) AP Šped nije odgovoran za štetu koja je posledica toga što niste primili kupon (na primer ako ste registrovali pogrešnu e-mail adresu, ili u slučaju da je poslati e-mail blokiran, itd.)

12. Reklamacije i povraćaj novca

a) Ukoliko platite kupon, a ne dođe do aktivacije ponude, AP Šped će automatski izvršiti povraćaj novca na vaš “mojkupon” nalog. Na vaš zahtev ovaj iznos biće prebačen na vaš bankovni račun, u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahteva.

b) Povraćaj novca možete dobiti samo po uslovima definisanih zakonom. AP Šped će izvršiti povraćaj novca za plaćeni kupon, na vaš “mojkupon” nalog, bez obzira na razlog, ako podnesete zahtev u roku od 14 dana od dana poručivanja. Vaše zahteve primamo na

info@mojkupon.rs 

c) Ako iz bilo kog razloga ne možete da iskoristite kupon (na primer nema slobodnih termina ili partner zatvori poslovnicu i sl.) AP Šped će izvršiti povraćaj sredstava na vaš “mojkupon” nalog, ako podnesete zahtev u toku važenja kupona. Vaše zahteve primamo na info@mojkupon.rs

13. Korišćenje kupona

a) Kupon izdat od strane AP Špeda možete iskoristiti kod odgovarajućeg partnera, zamenom za robu ili uslugu po uslovima vezanim za odgovarajuću ponudu. Partner, a ne AP Šped, snosi potpunu odgovornost za obezbeđivanje robe ili pružanje usluge, koji su predmet ponude za koju ste kupili kupon. Svaki kupon je važeći isključivo ako sadrži identifikacione kodove (broj i šifru kupona)

14. Uslovi kupona

a) Svaki kupon izdat od strane AP Špeda može uključivati specifične uslove, pravila i ograničenja, o čemu ćete biti obavešteni pre poručivanja kupona, a u detaljima ponude na sajtu. Ukoliko postoji neusaglašenost uslova i specifičnih uslova kupona, prevagnuće specifični uslovi kupona.

b) Ukoliko drugačije nije određeno uslovima kupona, sledeći uslovi važe za sve kupone (bez ograničavanja Uslova u celosti)

·          kuponi se ne mogu zameniti za novac

·          kuponi se ne mogu koristiti uz dodatne kupone ili popuste

·          ako iz bilo kog razloga ne iskoristite kupon, novac će vam biti vraćen samo ako je to zakonska obaveza

c) AP Šped će ponoviti slanje važećih kupona na zahtev korisnika.

d) Rok važenja kupona nalazi se na kuponu, a objavljen je i na sajtu u detaljima ponude. Svi kuponi gube vrednost nakon isteka roka važenja.

e) Kuponi se bez napismene dozvole AP Špeda ne mogu preprodavati, umnožavati ili koristiti u promotivne i komercijalne svrhe.

15. Uslovi ponude - Usluge

a) Sve ponude vezane za usluge, prirodno su ograničene kapacitetom partnera i često je potrebno izvršiti zakazivanje unapred, direktno kod partnera. AP Šped vam ne može garantovati da će usluga biti dostupna u vama željeno vreme.

b) Prihvatanjem “Uslova” slažete se da zakazivanje podleže posebnim uslovima samog partnera.

c) Ako otkažete zakazani termin, koji ste ugovorili sa partnerom, može se desiti da vam se naplati otkazivanje, ako je to propisano partnerovim uslovima poslovanja.

16. Uslovi ponude – Roba

a) Za ponude u vezi robe, može od vas biti zahtevano da podignete robu sa tačno određene lokacije ili da se dostava bude naplaćena.

17. “Preporuči prijatelju”

a) Da bi ste dobili kredit “Preporuči prijatelju” morate ispoštovati sledeće uslove:

·          vaš prijatelj mora se prijaviti ili registrovati direktno preko linka koji ste mu poslali

·          vaš prijatelj mora da kupi “Grupni kupon”

·          vaš prijatelj nije ranije kupovao preko sajta (www.mojkupon.rs)

b) Kredit ćete dobiti samo za prvu prijateljevu kupovinu, u slučaju da se vaš prijatelj prijavio ili registrovao direktno putem linka koji je dobio od vas.

c) Nakon što je vaš prijatelj uspešno obavio kupovinu, vama će biti uplaćen kredit na nalog, a uplaćena sredstva ćete moći da iskoristite za kupovinu bilo koje ponude na sajtu.


Želimo Vam prijatno iskustvo!

 
 
Obaveštenja o popustima
 
 
...pomažemo Vašem
biznisu da se razvija...