Cardio MM Specijalistička internistička ordinacija logo

Cardio MM Specijalistička internistička ordinacija

Specijalistička internistička služba u ordinaciji CARDIO MM čini niz subspecijalnosti:kardiolog, gastroenterolog, edokrinolog, pulmolog, nefrolog, reumatolog, hematolog…

Bavi se prevencijom, dijagostikom i lečenjem svih oboljenja unutrašnjih organa. Angažovani su doktori sa velikim kliničkim iskustvom. Pored individualne stručne kompetentnosi kvalitet više u radu internističke službe predstavlja konsultativni-timski rad koji i jeste osnov u pravilnom dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa oštećenim unutrašnjim organima.

U svakodnevi rad uključene su i preventivne mere u cilju korigovanja faktora rizika koji su osnov za nastanak vrlo kompleknih , po život opasnih oboljenja kao što su Infarkt srca, šećerna bolest, tumori.

U tome nam pomaže i savremena sofisticirana oprema, aparatura od EKG-a, 24-satnog Holter-EKG, 24-satnog Holter-krvnog pritiska, prostornim –EKG-om-Vektorkardiogramom te aparatom za ultrazvučni pregled sa mogućnošću Color Doppler dijagnostike svih unutrašnjih organa. Tako sertifikovana, inovativna oprema je i prilagođena za rad kako bi lekari na najbrži i najprecizniji način utvrdili dijagnozu.

U ordinaciji je stalno prisutan internista–kardiolog sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom sa velikim brojem stručnih i naučnih pulikacija iz oblasti interne medicine, posebno kardiologije. Obezbeđujemo konsultante i iz drugih specijalnosti po izboru pacijenta. Tako su stvoreni uslovi za timski rad gdje je to neophodno u konačoj dijagnostici i uspešnom lečenju. U cilju poboljšanja kvaliteta života i produženja životnog veka ordinacija se bavi i preventivnim radom.

Svi kuponi partnera