Vaskulator – 10 tretmana lečenja hroničnih rana ( dijabetičnog stopala, šaka, poremećaj cirkulacije udova, atrofija mišića, dekubitis …) !

popust
-50%
60.000 rsd
30.000 rsd
Kupon ističe za
-
Platite na licu mesta i uštedite 30.000 rsd

Šta je Vaskulator – hiper/hipo-barična komora za ekstremitete?

Pojedina oboljenja smanjuju mogućnost dotoka sveže krvi bogate kiseonikom kroz sužene krvne sudove. Posledice su mnogobrojne, od subjektivnog osećaja hladnih ekstremiteta do bola, otoka, otežanog hoda i poteškoća u obavljanju svakodnevnih fukncija. Upravo vaskulatorom postižemo efikasno smanjenje ili potpuno otklanjanje nastalih negativnih efekata. Vakuum kompresiona terapija se bazira na cikličnoj alteraciji pritiska i potpritiska i njegovog delovanja na ekstremitet u zatvorenoj posudi.

Prednosti Vaskulator terapije:
Ova terapija se sa pravom može smatrati pasivnim vaskularnim treningom, odnosno pasivnom gimnastikom krvnih sudova. Ona preduzima ključnu ulogu u slučajevima težih poremećaja koji onemogućavaju aktivnu kinetičku terapiju, a isto tako se može primenjivati paralelno sa drugim metodama fizikalne terapije.

Aparat je indikovan za upotrebu u sledećim stanjima:

Poremećaji periferne arterijske cirkulacije udova
1. Morbus Raynaud
2. Sindroma Raynaud-Morbus vibratorius
3. Sindroma algodistrophiae
4. Eritromelalgia

Organski poremećaji i opstruktivna stanja periferne arterijske cirkulacije udova ili opturirajuće arteriopatije
1. Arteriosklerozis obliterans
2. Trombangitis obliterans – Morbus Burger
3. Medijalna skleroza – Morbus Monekeberger
4. Angiopathia diabetica – dijabetično stopalo, dijabetična šaka
5. Periarteritis nodosa
6. Sclerodermia
7. Dermatomyositis
8. Polyneuropathia diabetica
9. Congelacije – promrzline
10. Parestezije udova sa krampima pri hodu (I – II stadijum)
11. Bolovi odmora sa trofičkim promenama (III stadijum)
12. Nekroze i gangrene (IV stadijum)
13. Postishemični edemi posle tretmana (IV stadijum)
14. Tkiva sa tendencijom ka mumifikaciji (IV stadijum)
15. Arterijske ulceracije
16. Plantarne perforativne rane
17. Stanje posle odstranjenja tromba, presađivanje by-pass-a
18. Dekubitusi zbog lokalnih poremećaja cirkulacije i trofičkih promena

Poremećaji venske cirkulacije udova
1. Acrocijanoza
2. Teleangiektazija
3. Stasis venosa
4. Sekvele flebita i tromboze
5. Varikoziteti posle sklerotičnog tretmana
6. Priprme za klinički tretman flegoskleroze

Poremećaji limfotoka
1. Elefantijaza
2. Postoperativni edemi (mastektomija, histerektomija)
3. Druge-limfatične staze

Posttraumatske promene i trofički poremećaji
1. Posttraumatski edemi
2. Kasne konsolidacije
3. Morbus Sudeck
4. Posttraumatske osteoporoze
5. Kožni transplantati
6. Koštani transplantati
7. Distorzije
8. Torpidne rane

Druge promene
1. Neuromuskularne atrofije
2. Artritične sekvele
3. Artroze
4. Reumatizmi potkožnog tkiva
5. Periferne sekundarne arteriopatije
6. Propratni kolagenopatski vaskuliti
7. Atrofija mišića zbog inaktiviteta
8. Celuliti
9. Trofički poremećaji kostiju i mišića zbog artroze
10. Trofičke ulceracije kože
11. Vaskularne ulceracije kože

Dr Dušan Gligorijević
Specijalista opšte hirurgije

Dr Dušan Gligorijević je po stečenom obrazovanju i priznatim naučnim i stručnim titulama: specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, primarius, doktor medicinskih nauka, akademik Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i sudija Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije. Ukupno ima 40 godina radnog i hirurškog staža. Dr Gligorijević je angažovan opšti i vaskularni hirurg KBC Zvezdare. Usko se specijalizovao za poštedne resekcije i operacije na dijabetičnom stopalu u lokalnoj anesteziji na svim nivoima i amputacione procedure potkolenice, natkolenice do dezartikulacije u predelu zgloba kuka. Samostalno je uradio preko dve hiljade operacija na dijabetičnom stopalu. Po broju izvedenih operacija ima najveći broj bolesnika u Srbiji.


BLIC KUPON

Ponuda obuhvata:

  • 10 tretmana u Vaskulatoru – tretman lečenja hroničnih rana ( dijabetičnog stopala, šaka, poremećaj cirkulacije udova, atrofija mišića, dekubitis …)

Važna napomena:
Ponuda ne uključuje pregled vaskularnog hirurga i dopler krvnih sudova koje pacijenti moraju doneti iz neke druge ustanove ili ranije zakazati kod nas po važećem cenovniku.
Neophodno je dostaviti i bris rane ukoliko postoji na udu koji bi išao u vaskulator. Rana ukoliko postoji mora biti hiruški obrađena.

Kako se koristi kupon

  • Nakon preuzimanja, kupon će se nalaziti u „Download folderu“ na vašem telefonu ili računaru
  • Kupon odštampajte i ponesite sa sobom
  • Pri dolasku, pokažite vaš kupon i platite uslugu 30.000 rsd

Uslovi kupona

  • Jedan kupon važi za jednu osobu
  • Možete preuzeti više kupona
  • Kupon važi od trenutka preuzimanja do 23.02.2022.
  • Neophodno je zakazivanje. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u zakazano vreme, potrebno je blagovremeno otkazati i zakazati nov termin, u suprotnom ce se kupon tretirati iskorišćenim

Kontakt podaci

Radno vreme, raspoloživost kapaciteta, zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!