Sistematski pregledi

Popust- sistematski pregled celog organizma, kardiološki, urološki, ginekološki pregled, internistički,reumatološki