Najlepši kutak na Tašu.

Besplatan
kupon
rsd
Kupon je istekao

Rezervišite najbolje mesto u Bistrou: najbliže kuhinji i najbliže vinu!

Radno vreme, raspoloživost kapaciteta, zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!