Neurologija

Ova obimna grana medicine blisko sarađuje sa psihijatrijom, a prevashodno se bavi istraživanjem funkcija i strukture nervnog sistema, ali i njegovim oboljenjima. To podrazumeva utvrđivanje patoloških promena i procesa u centralnom nervnom sistemu, tj. regijama mozga i kičmene moždine. Neurolozi dijagnostikuju i tretiraju poremećaje pamćenja, Parkinsonovu i Alchajmerovu bolest, multipla sklerozu, demenciju, različite vrste glavobolja i migrena, epilepsije i tumora centalnog nervnog sistema. U oblast delovanja neurologije ubrajamo i utvrđivanje i lečenje hroničnih bolnih stanja glave, lica, vrata i kičmenog stuba, kao i dijagnozu i tretman bolesti nevoljnih pokreta.

mm

Brinući o Vašem Zdravlju prethodnih 16 godina i uvažavajuči sve Vaše realne potrebe u prevenciji i dijagnostici bolesti, Dijagnostički Centar Zemun je angažovao ekipu vrhunskih medicinskih stručnjaka i nabavio novu medicinsku opremu, čime je omogućio proširenje broja i vrsta dijagnostičkih procedura.

Uz proverenu ekipu radiologa iz oblasti CT, MR i Ultrazvučne dijagnostike i subspecijalista iz oblasti neurologije, kardiologije, urologije i pulmologije, koji koriste najsavremenije dijagnostičke uređaje, spremni smo da na najbolji način omogućimo dobijanje pravovremene i tačne dijagnoze.

Dugogodišnji kvalitetan rad, permanentno ulaganje u kvalitet stručnog tima i korišćenje najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća je omogućio da specijalistička ordinacija iz oblasti radiološke dijagnostike preraste u zdravstvenu ustanovu – specijalnu bolnicu za neurologiju. Dakle, spojili smo poslednju reč medicinske tehnike, adekvatan prostor, obučene eksperte i ostvarili uslove evropske medicine.