Neuroradilogija

Ova grana radiologije bavi se centralnim nervnim sistemom, tj. dijagnostikom i zahvatima u centralnom nervnom sistemu – mozgu i kičmenoj moždini. Pomoću kompjuterske tomografije (CT) i magnetne rezonance (MR) koje daju slojevni prikaz tela, moguće je ustanoviti promene na mozgu i kičmenoj moždini i lečiti ih. Intervencije u neuroradiologiji smatraju se minimalno invazivnim – tehnike podrazumevaju mali rez na koži putem kojih se krvnim sudovima dolazi do patološke promene u centralnom nervnom sistemu, regiji glave, vrata ili kičme. Neurolozi se bave i strukturama krvnih sudova, perifernih nerava i vezama nerava i muskulature.

mm

Brinući o Vašem Zdravlju prethodnih 16 godina i uvažavajuči sve Vaše realne potrebe u prevenciji i dijagnostici bolesti, Dijagnostički Centar Zemun je angažovao ekipu vrhunskih medicinskih stručnjaka i nabavio novu medicinsku opremu, čime je omogućio proširenje broja i vrsta dijagnostičkih procedura.

Uz proverenu ekipu radiologa iz oblasti CT, MR i Ultrazvučne dijagnostike i subspecijalista iz oblasti neurologije, kardiologije, urologije i pulmologije, koji koriste najsavremenije dijagnostičke uređaje, spremni smo da na najbolji način omogućimo dobijanje pravovremene i tačne dijagnoze.

Dugogodišnji kvalitetan rad, permanentno ulaganje u kvalitet stručnog tima i korišćenje najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća je omogućio da specijalistička ordinacija iz oblasti radiološke dijagnostike preraste u zdravstvenu ustanovu – specijalnu bolnicu za neurologiju. Dakle, spojili smo poslednju reč medicinske tehnike, adekvatan prostor, obučene eksperte i ostvarili uslove evropske medicine.