Ortopedija

Primarno interesovanje ortopeda je koštano-zglobni sistem. Ova medicinska grana proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Iako je značajan deo ortopedije hirurški, tj. operativni, najsavremenija oprema omogućava manju invazivnost zahvata, pa je i oporavak brži. Ortopedija kao medicinska grana blisko sarađuje sa pedijatrijom i neonatologijom, kao i fizikalnom medicinom i reumatologijom. U okviru dijagnostike, ortopedi uzimaju anamnezu, obavljaju klinički pregled, kao i laboratorijske i radiološke pretrage.

mm

Brinući o Vašem Zdravlju prethodnih 16 godina i uvažavajuči sve Vaše realne potrebe u prevenciji i dijagnostici bolesti, Dijagnostički Centar Zemun je angažovao ekipu vrhunskih medicinskih stručnjaka i nabavio novu medicinsku opremu, čime je omogućio proširenje broja i vrsta dijagnostičkih procedura.

Uz proverenu ekipu radiologa iz oblasti CT, MR i Ultrazvučne dijagnostike i subspecijalista iz oblasti neurologije, kardiologije, urologije i pulmologije, koji koriste najsavremenije dijagnostičke uređaje, spremni smo da na najbolji način omogućimo dobijanje pravovremene i tačne dijagnoze.

Dugogodišnji kvalitetan rad, permanentno ulaganje u kvalitet stručnog tima i korišćenje najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća je omogućio da specijalistička ordinacija iz oblasti radiološke dijagnostike preraste u zdravstvenu ustanovu – specijalnu bolnicu za neurologiju. Dakle, spojili smo poslednju reč medicinske tehnike, adekvatan prostor, obučene eksperte i ostvarili uslove evropske medicine.