Privatnost

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovaj odeljak objašnjava politiku privatnosti na www.mojkupon.rs (u daljem tekstu sajt). Reklamna agencija Moj Kupon, vlasnik sajta, (u daljem tekstu Moj Kupon) posvećen je zaštiti vaše privatnosti na internetu. Molimo vas da pročitate i upoznate se sa načinom na koji koristimo i prikupljamo podatke o korisnicima sajta. Ako imate detaljnija pitanja molimo vas da nam se obratite putem e-maila na office@mojkupon.rs.

Molimo vas da pažljivo pročitate!

Pristupom sajtu ili njegovim korišćenjem, podrazumeva se da ste se upoznali i razumeli uslove korišćenja i politiku privatnosti opisanu na ovim stranicama. Vašom odlukom da koristite sajt automatski prihvatate uslove korišćenja i politiku privatnosti sajta. Ako se, naprotiv, sa ovime ne slažete, molimo vas da ne pristupate i ne koristite www.mojkupon.rs.

1. Promene politike privatnosti

Moj Kupon zadržava pravo da politiku privatnosti promeni u bilo koje vreme, objavljivanjem iste na ovim stranicama sajta. Izmenjena politika privatnosti stupa na snagu momentalno po objavljivanju. Vaša je odgovornost da se informišete i budete obavešteni o bilo kakvim promenama politike privatnosti. Savetujemo vam da povremeno pregledate ove stranice, jer se vašim prisustvom na sajtu podrazumeva da ste upoznati i saglasni sa mogućim izmenama politike privatnosti.

O prikupljenim podacima i njihovoj upotrebi

Moj Kupon o korisnicima sajta prikuplja dve vrste podataka: lične i opšte.

Lični podaci – Ovo su podaci o konkretnom korisniku sajta. Kada ste aktivni na sajtu, recimo preuzmete kupon ili pregledavate stranice, itd. možemo od vas tražiti da nam dostavite lične podatke. Vaš je izbor da nam dostavite svoje identifikacione podatke. Mi tom prilikom od vas možemo tražiti podatke, kao što su, vaše ime, email adresa, poštanska adresa, broj telefona i sl.
Zavisno od vaše aktivnosti na sajtu od vas mogu biti zatražene dobrovoljne informacije. Vaše lične podatke koristimo kako bi poboljšali operativnost sajta, ostvarili efikasniju saradnju, analizirali korišćenje sajta, adetkvatno dizajnirali ponudu. Na primer vaše komentare i ocene možemo iskoristiti u promotivnim materijalima ili ih objaviti na sajtu. Vaše lične podatke takođe možemo iskoristiti pri rešavanju mogućih sporova i problema nastalih upotrebom sajta, u administraciji, za komunikaciju, kao i za saradnju sa nadležnim zakonskim organima.

Opšti podaci – Ovo su podaci koji ne identifikuju korisnika. Obuhvataju podatke o sajtu preko koga ste pristupili našem sadržaju (URL) ili o sajtu kome ste pristupili preko našeg sadržaja, tip brauzera koji koristite i vašu IP (internet protocol) adresu i sl.
Moj Kupon ili naši partneri imamo pristup ovim informacijama preko alatki kao što su Cookies i sl. Ove informacije koristimo za analizu poslovanja, prikupljanje demografskih podataka, za saradnju sa nadležnim zakonskim organima i sl. Ove podatke delimo sa našim partnerima u cilju veće efikasnosti i dobre poslovne prakse.

2. Pristup ličnim podacima Release of Personally Identifiable Information

Vaše lične podatke čuvamo u strogoj privatnosti i ne delimo ih osim u dole navedenim slučajevima:

Vaše podatke možemo podeliti sa našim partnerima. Moj Kupon sarađuje sa partnerima, koji prikupljaju podatke o svojim klijentima, odnosno korisnicima sajta koji su poručili ili pokazali interesovanje za njihovu ponudu. U tom slučaju neke od vaših ličnih podataka prilažimo našim partnerima. Vašom odlukom da nam dostavite podatke, kako bi ste obavili određenu aktivnost, a koja zahteva da se identifikujete, znači da ste saglasni da lične podatke podelite i sa našim partnerom koji je u vezi sa navedenom aktivnošću, odnosno ponudom.  Moj Kupon se ograničava od odgovornosti za partnerovu upotrebu vaših ličnih podataka. Partnere obaveštavamo da pažljivo postupaju sa ovim podacima, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, poštujući vašu privatnost i da ih mogu koristiti isključivo vezano za konkretnu ponudu partnera.

Vaše podatke možemo podeliti sa adekvatnim i nadležnim trećim licima. Vaše lične podatke možemo podeliti sa trećim licima, kao što su kurirske službe, prevoznici, finansijske institucije, poslovni saradnici vezano za marketing, razvoj softvera, analizu poslovanja i sl. Moj Kupon se ograničava od odgovornosti za upotrebu vaših podataka od strane pomenutih trećih lica. Ističemo da ih eksplicitno upozoravamo da sa podacima postupaju, poštujući vašu privatnost i u skladu sa zakonom, definišu politiku privatnosti svojih delatnosti.

Vaše podatke možemo podeliti sa novim vlasnicima u slučaju prenosa vlasništva Moj Kupon-a. Kao i u bilo kom poslu, nama se može promeniti vlasnička struktura. U ovom slučaju našu bazu podataka uključujući i vaše lične podatke mi prosleđujemo novim vlasnicima. Podaci i dalje ostaju zaštićeni i podležu ovde objavljenoj politici privatnosti.

3. Pristup opštim podacima

Vaše opšte podatke čuvamo zaštićene i u tajnosti, ali ih delimo u cilju uspešnog poslovanja sa partnerima i saradnicima. Odobravamo korišćenje ovih informacija za kreiranje statističke baze, kako bi smo podigli efikasnost i kvalitet sajta.

4. Arhiviranje podataka

Podatke u vezi sa preuzetim kuponima nismo u mogućnosti da uklonimo, već ih moramo arhivirati, kako bi smo poslovali u skladu sa zakonom.

5. Bezbednost podataka

Bezbednost podataka je za nas veoma ozbiljno pitanje i mi primenjujemo sve mere predostrožnosti koje su u našoj mogućnosti, kako bi vaše lične podatke bezbedno čuvali. Vaši podaci čuvaju se na serveru koji ima SSL bezbednosti sertifikat, tako da su važne informacije kodirane i u zaštićenom obliku se prenose od i ka servera. Samo odabrano osoblje i saradnici imaju pristup ovim podacima. Na žalost, prenos podataka preko interneta, kao ni preko bilo koje bežične mreže nije 100% siguran. Mi samo možemo delovati predostrožno i zato u cilju bezbednosti koristimo najsavremenije alatke iz te oblasti. Shodno tome ne možemo preuzeti odgovornost za prenos informacija sa i ka sajtu.

6. Praćenje podataka

Cookies
Kako bi vam pružili ugodniju uslugu i korišćenje sajta, na vašem kompijuteru se registruju i čuvaju “Cookies”. Koristimo ih kako bi skratili prazan hod i kako bi smo lakše identifikovali naše korisnike. Pomoću njih prikupljamo opšte informacije o korisnicima i pružimo prestižan nivo usluge.

Politika privatnosti, ovde navedena, obuhvata cookies –e sajta, ali ne pokriva treća lica koja se mogu reklamirati putem našeg sajta. Većina brauzera automatski prihvata cookies, ali ih takođe možete neutralisati podešavanjem vašeg brauzera. Može se desiti da neki delovi sajta u ovom slučaju ne funkcionišu optimalno.

Ostale tehnologije

Kako bi smo uspešno razvijali sajt i bolje ugodili svojim korisnicima koristimo i druge tehnologije koje prikupljaju opšte podatke o posetiocima sajta. Prateći ponašanje korisnika kreiramo ugodno iskustvo za sve posetioce, a neke od tehnologija koje nam za to služe su “pixel tags” i “web beacons”. U istu svrhu služe i slične tehnologije koje upotrebljavaju neki od naših poslovnih partnera, marketinške agencije, internet eksperti, prijateljski sajtovi itd.

7. Politika privatnosti sajtova trećih lica

Ovde navedena politika privatnosti, odnosi se na podatke i informacije koje prikupljamo od svojih korisnika. Drugi internet sajtovi koji su pristupačni putem www.mojkupon.rs imaju svoju politiku privatnosti nezavisnu od naše. Savetujemo vas da se informišete o istoj u slučaju da te sajtove koristite. Moj Kupon ne snosi nikakvu odgovornost za korišćenje ovih internet sadržaja.

8. Deca

Deci ispod 18 godina je zabranjeno korišćenje sajta. Moj Kupon ne objavljuje sadržaje za maloletna lica, niti je bilo koji sadržaj sajta dizajniran kako bi privukao lica mlađa od 18.

Ako ste maloletni, molimo vas da ne koristite stranice sajta, osim uz superviziju roditelja ili staratelja.

Radno vreme, raspoloživost kapaciteta, zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!