Radiologija

Radiologija kao savremena grana medicine, zahvaljujući stalnom napretku u razvoju medicinske opreme bavi se svim načinima medicinskog slikanja sa minimalnom invazivnošću. Radiologija se koristi u dijagnostici, tj. otkrivanju bolesti i povreda, ali i lečenju, odnosno terapiji malignih i vaskularnih bolesti. Ova grana medicine obuhvata dijagnostiku putem ultrazvuka, PET i CT skenera i magnentne rezonance.

mm

Brinući o Vašem Zdravlju prethodnih 16 godina i uvažavajuči sve Vaše realne potrebe u prevenciji i dijagnostici bolesti, Dijagnostički Centar Zemun je angažovao ekipu vrhunskih medicinskih stručnjaka i nabavio novu medicinsku opremu, čime je omogućio proširenje broja i vrsta dijagnostičkih procedura.

Uz proverenu ekipu radiologa iz oblasti CT, MR i Ultrazvučne dijagnostike i subspecijalista iz oblasti neurologije, kardiologije, urologije i pulmologije, koji koriste najsavremenije dijagnostičke uređaje, spremni smo da na najbolji način omogućimo dobijanje pravovremene i tačne dijagnoze.

Dugogodišnji kvalitetan rad, permanentno ulaganje u kvalitet stručnog tima i korišćenje najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća je omogućio da specijalistička ordinacija iz oblasti radiološke dijagnostike preraste u zdravstvenu ustanovu – specijalnu bolnicu za neurologiju. Dakle, spojili smo poslednju reč medicinske tehnike, adekvatan prostor, obučene eksperte i ostvarili uslove evropske medicine.