Reklamacije

www.mojkupon.rs (u daljem tekstu “sajt”) je interaktivni internet sadržaj u vlasništvu Reklamne agencije Moj Kupon koja u ulozi zastupnika obezbeđuje usluge informativnog posredovanja između posetioca sajta i svojih partnera – zastupanika.

Za eventualne reklamacije na predmetnu robu ili usluge odgovoran je partner-zastupanik (pravno lice – subjekt koji nudi predmetno dobro)

Ukoliko imate osnovanu reklamaciju, a ne uspevate da ostvarite svoja prava kod nekog od naših partnera obratite nam se na office@mojkupon.rs

Radno vreme, raspoloživost kapaciteta, zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!