Ugovorili smo popust iskoristite kupon!

Platite samo 4200rsd u Zavodu Egzakta Medika u centru Zemuna PAKET ZA DIJABETIČARE! Brinite o svom zdravlju!

Kraj
4 preuzetih
Ponuda zatvorena
Podeli sa prijateljima
Opis ponude

Diabetes mellitus- šećerna bolest, je hronično oboljenje, koje se karakteriše ubrzanim procesom ateroskleroze malih i velikih krvnih sudova, što vodi u izmeni funkcije i izgleda organa i sistema, koji ti krvni sudovi ishranjuju.

Upravo zbog svog hroničnog toka, kliničari su u obavezi da kod obolelih od šećerne bolesti sprovode redovne kontrolne preglede, u cilju detekcije komplikacija na organima i sistemima u ranim fazama, kada je striktnom kontrolom dijabetesa i tretmanom nastale komplikacije moguće sprečiti dalju neželjenu progresiju. Pored toga, redovne kontrole su važne  zbog evaluacije postojećeg stanja, ispitivanja komplijanse (testiranje kvaliteta sprovodjenja preporučenih nefarmakoloških i farmakoloških modakliteta lečenja) i sprovodjenja svih preventivnih mera čiji je cilj sprečavanje ili odlaganje nastanka hroničnih komplikacija.

Stoga se u dijabetičara savetuje kontrola na ½ godine, uz prikaz laboratorijskih hematoloških i biohemijskih analiza  (krva slika, lipidogram, hepatogram, kreatinin) parametara retrogradne metaboličke kontrole (HbA1C) i profila glikemija uz odredjivanje mikroalbuminurije u urinu. Na godišnjem nivou se savetuje Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta i pregled neurologa (bez/sa EMNG-om) i očnog dna, ukoliko nema promena karakterističlnih za dijabetes. Ukoliko specijalista oftalmolog, vaskularni hirurg ili neurolog detektuju komplikacije, onda oni odredjuju frekventnost kontrolnih pregleda. Bolesnici koji boluju od tipa 1 dijabetesa traže češće kontrolne preglede, posebno biohemijske nalaze, parametre metaboličke kontrole i profile glikemija.

U zavisnosti od potrebe mogu se konsultovati i specijalisti drugih oblasti, ukoliko se javi problem (kardiolog, nefrolog, vaskularni hirurg, specijalista baromedicine, fizijatar, psiholog/psihijatar, ginekolog, urolog, nutricionista, kiropodista). Redovnim kontrolama se upravo posvećuje pažnja u detekciji simptoma i znakova koji bi ukazali na oštćenje nekog od sistema, ne bi li se pravovremeno uključili pojedini pomenuti uži specijalisti.

Kvalitet života obolelog od dijabetsa može biti veoma dobar ukoliko se sprovode adekvatni principi samokntrole dijabetesa i kontrola svog dijabetologa.

Ponuda podrazumeva:

-       Laboratorijske analize (Kvalitativni pregled urina sa sedimentom, Kompletna krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le formula), Se, Urea, Glukoza u krvi, ukupni Bilirubin, AST, ALT, Kreatinin, Trigliceridi i ukupni holesterol, HBA1C-tromesečni šećer)

-       Pregled endokrinologa

-       Pregled oftalomologa

-       Ultrazvuk abdomena

*u slučaju da su potrebni dodatni pregledi (neurolog, dodatna laboratorija...) odobrava se specijalni popust

Uslovi ponude

BLIC KUPON

- Jedan kupon važi za jednu osobu

- Možete preuzeti više kupona

- Nakon što preuzmete kupon on će se pojaviti u sekciji MOJI KUPONI i u Vašem emailu

Ponuda obuhvata:     

Laboratorijske analize (Kvalitativni pregled urina sa  sedimentom, Kompletna krvna slika (Er,Le, Hb,Hct,Le formula), Se, Urea, Glukoza u  krvi, ukupni Bilirubin, AST, ALT, Kreatinin, Trigliceridi i ukupni holesterol, HBA1C- tromesečni šećer), 

 

Pregled endokrinologa, Pregled oftalomologa i 

   
  

Ultrazvuk  abdomena. 

                     


-

   U slučaju da su potrebni dodatni pregledi (neurolog, dodatna laboratorija...) odobrava se specijalni popust 
                                            


- Sa priloženim kuponom uslugu u iznosu od 4200rsd plaćate na licu mesta našem partneru

- Kupon možete iskoristiti odmah nakon preuzimanja, a najkasnije do 02.08.2018.

- Obavezno poneti odštampan BLIC kupon

- Neophodno je zakazivanje

- Ako ste sprečeni da dođete, blagovremeno obavestite Zavod i pomerite zakazani termin, inače će vam se kupon računati kao iskorišćen

- Telefoni za zakazivanje: 011/219-00-59 i 011/261-55-44 i 065/261-55-44

- Radno vreme: Pon-Pet 08-21h i Sub 08-17h

- Adresa: 22. oktobra 16, Zemun

 

* Kategorije poput radnog vremena, raspoloživosti kapaciteta i zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!

Podaci partnera
Lokacija
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika
22. oktobra 16, Zemun
Beograd
Phone: 011/2190059

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika koja se nalazi u Zemunu u ulici 22. oktobra br 16.

Kod nas rade zaposleni: internista-kardiolog, oftalmolog, otorinolaringolog i ginekolog. Dragoceni saradnici sa znanjima i velikim iskustvom svako ponaosob u svojoj oblasti medicine, dragi ljudi kojima Zavod ukazuje ne samo veliko profesionalno poverenje u lečenju pacijenata, već i zadatak takvog oblikovanja profila Zavoda koji će uspostaviti i unaprediti njene dobru poziciju u sistemu zdravstvene zaštite građana u Zemunu, Beogradu, pa i Srbiji u celosti.
Takođe rade kada je to potrebno i medicinski opravdano, bilo po zahtevu lekara bilo po zahtevu samih pacijenata, brojni poznati i priznati lekari specijalisti , kolege konsultanti iz srodnih oblasti medicine.
Osnovni cilj našeg Zavoda EGZAKTA MEDIKA jeste da bude mesto gde će se pacijenti osećati kao uvaženi ljudi, koji se primaju i slušaju sa najvećom pažnjom, gde se njihovi zdravstveni problemi rešavaju stručno, racionalno i efikasno. Za ispunjenje tog cilja smatramo da je bitna međusobna saradnja i komunikacija u dijagnostici i mogućoj neinvazivnoj terapiji, kao i preporuke po pitanju dopunskih specifičnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Iz tih razloga, kriterijumi za izbor lekara koji rade u Zavodu, bilo kao stalno zaposleni ili kao konsultanti, je da se radi o lekarima sa bogatim profesionalnim iskustvom, pacijentima koje prate i poznaju već dugo, kao i saznanjem da se međusobno poznaju, profesionalno sarađuju i lično se uvažavaju.
Moguće je obaviti brojne dijagnostičke preglede, počev od ozbiljne i dobro organizovane laboratorije, ultrazvučne dijagnostike: srca, stomaka, štitne šljezde, karlice , ks sa kolor doplerom , ginekološkog ultra zvuka, spirometrije, audiometrije i timpanometrije, kompjuterizovanog vidnog polja itd. Aparati sa kojima Zavod raspolaže su moderni atestirani uređaji, na kojima je potpuno bezbedno obavljati preglede, pre svega za pacijente, ali i za lekare.
Moguće su i standardne reumatološko fizijatrijske i dermatološke terapijske procedure, danas kod nas ređe prisutne, a vrlo značajne konsultacije kliničkog psihologa, ali jedinstvena i prvi put u Zemunu uvedena slana soba u terapeutske svrhe.
Procenjujući značaj i posebno veliko interesovanje za teme i probleme savremenog života i nesnalaženja pojedinca ili grupa koje dovode do pojedinačne ili grupne patologije, Zavod je organizovalo besplatna psihološka savetovališta, koja u obliku okruglog stola vodi klinički psiholog.
Osim dijagnostike i lečenja, Zavod značajan akcenat, znači marketinške aktivnosti i konkretan medicinski rad, usmerava na promociju zdravlja i preventivne preglede populacije, kao najboljem načinu sprečavanja oboljevanja i ranog otkrivanja predispozicije i početnih formi bolesti.
Konkretno, kao usluge definisali smo više vidova odnosno nivoa preventivnih dijagnostičkih pregleda ili paketa pregleda, određujući se prema značaju, učestalosti ili dobi populacije. Planiramo da rezultate tih pregleda, osim što ih prezentujemo svakom pojedincu u vidu sintetizovanog zaključka, povežemo, uporedimo sa podacima iz literature i učestvujemo ili sami organizujemo stručne sastanke u okviru KME i verifikujemo opšte zaključke doprinoseći time obogaćivanju znanja i sposobnosti naših lekara i savremenoj medicinskoj praksi na jednom višem nivou, u cilju da populacija na ovim prostorima bude zdravija i bolja. Rad Zavoda na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti smatramo svojim visokim ciljem i prioritetnim zadatkom.

 

 


 
 
Obaveštenja o popustima
 
 
 
 
 
 
...pomažemo Vašem
biznisu da se razvija...