U ordinaciji je stalno prisutan internista–kardiolog sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom!

Besplatan
kupon
rsd
Kupon je istekao

Osnivač je Prim Dr Zorka Pekmezović Mr sci med. Specijalista interne medicine-kardiolog.

Svoje veliko profesionalno iskustvo želim da nastavim u uslovima rada kroz sopstvenu privatnu ordinaciju-specijalističku ambulantu iz oblasti interne medicine. Stručni tim sačinjavaju vrhunski konsultanti sa Klinika koji su sposobni da pruže stručnu, sigurnu i kvalitetnu uslugu. Na specijalističke i subspecijalističke preglede ne treba da čekate.

Raspoloživosti kapaciteta, zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!