Uslovi korišćenja

www.mojkupon.rs (u daljem tekstu “sajt”) je interaktivni internet sadržaj u vlasništvu Reklamne agencije Moj Kupon ( u daljem tekstu Moj Kupon) koji u ulozi zastupnika obezbeđuje usluge informativnog posredovanja između posetioca sajta i svojih partnera – zastupanika. Sajt svoje poslovanje zasniva na posredničkim uslugama, za koje naplaćuje proviziju svojim poslovnim partnerima, dok je za posetioce informativni sadržaj besplatan. Namenjen je korišćenju licima starijim od 18 godina, sa prebivalištem u Republici Srbiji. 

Korišćenjem sajta, podrazumeva se da ste pročitali, razumeli i složili se sa “Uslovima korišćenja”, kao i sa “Izjavom o privatnosti” (u daljm tekstu pod združenim nazivom “Uslovi”)

1. Opšti uslovi

a) Korišćenjem sajta podrazumeva se da ste se složili sa “Uslovima korišćenja” te ako se sa istima ne slažete, molimo vas da sajt i ne koristite. Moj Kupon zadržava pravo da ukine pravo na korišćenje bilo kom korisniku , bez obrazloženja.

b) Moj Kupon zadržava pravo na izmene “Uslova” bez ikakve najave. Shodno tome savetujemo vam da uslove pročitate s vremena na vreme, kako bi ste bili informisani o eventualnim promenama istih.

c) Ako dođe do promena “Uslova” podrazumevaće se da ste se upoznali, razumeli i složili sa promenjenim uslovima.

d) U slučaju da neki od navedenih odredbi nisu u skladu sa zakonom Republike Srbije, smatraće se nevažećima i neće uticati na ostale odredbe i pravosnažnost celokupnog dokumenta, koji ovde nazivamo “Uslovi”

e) U slučaju da Moj Kupon ne uspe da postupi u skladu sa “Uslovima” ne znači da su “Uslovi” nevažeći, već da Moj Kpon snosi pravnu odgovornost za svoje propuste.

f) Za rešavanje eventualnih sporova, pristeklih iz Uslova, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

2. Oprema

a) Vaša je odgovornost nabavka i održavanje kompijuterskog hardvera, telekomunikacijske i druge opreme potrebne za korišćenje sajta, kao i svi troškovi vezani za opremu.

b) Moj Kupon nije odgovoran ni za kakva oštećenja vaše opreme, nastalih korišćenjem sajta.

3. Vaša odgovornost

a) Sajt i bilo koji internet sajt (Mikrosajt) čiji je sadržaj u sklopu ili na drugi način dostupan na stranicama www.mojkupon.rs su privatno vlasništvo i njihova upotreba mora biti u skladu sa ovde navedenim “Uslovima”.

b) Moj Kupon želi dobrodošlicu svim posetiocima i korisnicima sajta, ali sugeriše da sve aktivnosti vezane za sajt i mikrosajtove moraju biti u skladu sa zakonom.

c) Zabranjeno je objavljivati ili putem sajta prenositi sadržaj, koji na bilo koji način ugrožava lična prava ili koji je nezakonit, preteći, vulgaran, diskriminirajući, itd.

d) Zabranjeno je koristiti sajt ili mikrosajt u propagandne, političke, verske, nacionalističke svrhe, kao i u cilju privlačenja korisnika konkurentskim sajtovima i ostalim komercijalnim sadržajima na internetu ili van interneta.

4. Autorska prava i zaštitni znaci

a) Celokupan sadržaj sajta, uključujući mikrosajtove su intelektualna svojina i ekskluzivno vlasništvo Reklamne agencije Moj Kupon ili je za njih dobijena dozvola vlasnika.

b) Kopiranje, distribucija, povezivanje, preuzimanje ili na bilo koji način korišćenje sadržaja sajta i mikrosajta zabranjeno je bez napismenog odobrenja Moj Kupon.

c) Možete kopirati ili preuzeti autorske i zaštićene sadržaje samo za lične potrebe.

5. Sadržaji generisani od strane trećih lica

a) Moj Kupon, slično internet provajderu, je prenosnik (a ne tvorac) sadržaja koji generišu krajnji korisnici i treća lica. Shodno tome, Moj Kupon nije u ulozi editora/ urednika i nema kontrolu sadržaja veću od prodavnice knjiga ili biblioteke.

b) Mišljenja, saveti, izjave, ponude i slični sadržaji na stranicama sajta nisu neophodno generisani od strane Moj Kupon, već su često sadržaji koje su obezbedila treća lica.

c) Moj Kupon ne može garantovati za tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja na stranicama sajta.

d) Vaša je odgovornost da procenite tačnost, potpunost i korisnost informacija, mišljenja, saveta i sličnih sadržaja sajta.

e) Sajt je povezan sa internet sajtovima trećih lica, za čije sadržaje nije odgovoran Moj Kupon. Shodno tome Moj Kupon nema nikakvu odgovornost za sadržaje ovih internet sajtova.

f) Ako odlučite da pristupite sajtovima trećih lica preko sajta, to činite na vlastitu odgovornost.

6. Ograničenje odgovornosti

a) U slučaju zakonskih sporova, Moj Kupon ni njegovi partneri ne snose odgovornost za:

gubitke ili štetu·prouzrokovanu, direktno ili indirektno, korišćenjem sajta. Ovime su obuhvaćeni gubitak zarade, gubitak uštede, povećani operativni troškovi, ekonomski troškovi i gubitci trećih lica i slično

moguće prekide rada sajta

štetu na vašem računarskom sistemu proisteklu iz korišćenja sajta. Savetujemo vam da sami preduzmete mere predostrožnosti pri korišćenju sajta, kako bi ste se zaštitili od virusa i mogućih posledica po vaš kompijuterski sistem.

b) U slučaju sporova koji ne mogu biti izuzeti ili tretirani izvan Zakona o zaštiti potrošača, odgovornost Reklmane agencije Moj Kupon (u skladu sa zakonom) se ograničava na:

po pitanju robe: popravku ili zamenu te robe ili snošenje troškova za popravku ili zamenu;

po pitanju usluga:obezbeđivanje iste ili ekvivalentne usluge ili snošenje troškova obezbeđivanja iste ili ekvivalentne usluge

c) Moj Kupon ne snosi odgovornost za kašnjenje u izvršenju svojih obaveza iz Uslova, ukoliko je kašnjenje prouzrokovano prirodnim nepogodama, vanrednim situacijama, društveno socijalnim nemirima, nesrećama, epidemijama i sličnim događajima i okolnostima koji su van kontrole Reklamne agencije Moj Kupon, a koji nisu posledica neodgovornog poslovanja Reklamne agencije Moj Kupon kao privrednog subjekta.

7. Naknada štete

a) Prihvatanjem uslova slažete se da nećete smatrati odgovornim i da ćete obeštetiti Moj Kupon, njegove zastupnike, njihove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja i sporova u vezi sa korišćenjem sajta.

8. Preuzimanje kupona

a) Ponuda objavljena na sajtu postaje validna javnim objavljivanjem, ako drugačije nije definisano Uslovima kupona, a prestaje da bude validna kada se dostigne maksimalan broj porudžbina ili je van roka važenja kupona.

b) Kupon može biti u obliku materijalnog / štampanog vaučera, jedinstvenog koda (identifikacionog broja) ili u elektronskom obliku, a biće vam dostupan za preuzimanje na sajtu (u vidu elektronske datoteke).

c) Moj Kupon nije odgovoran za štetu koja je posledica toga što niste primili kupon (na primer u slučaju da je preuzimanje elektronske datotekel blokiran, itd.)

9. Reklamacije i povraćaj novca

Za eventualne reklamacije na predmetnu robu ili usluge odgovoran je partner-zastupanik (pravno lice – subjekt koji nudi predmetno dobro)

10. Korišćenje kupona

a) Kupon izdat od strane Reklamne agencije Moj Kupon možete iskoristiti kod odgovarajućeg partnera po uslovima vezanim za odgovarajuću ponudu. Partner, a ne Moj Kupon, snosi potpunu odgovornost za obezbeđivanje robe ili pružanje usluge, koji su predmet ponude za koju ste preuzeli kupon. Svaki kupon je važeći isključivo ako sadrži identifikacioni kod (broj kupona)

11. Uslovi kupona

a) Svaki kupon izdat od strane Moj Kupon može uključivati specifične uslove, pravila i ograničenja, o čemu ćete biti obavešteni pre poručivanja kupona u tekstualnom opisu ponude na sajtu. Ukoliko postoji neusaglašenost Uslova i specifičnih uslova kupona, prevagnuće specifični uslovi kupona.

b) Ukoliko drugačije nije određeno uslovima kupona, sledeći uslovi važe za sve kupone (bez ograničavanja Uslova u celosti)

  • kuponi se ne mogu zameniti za novac
  • kuponi se ne mogu koristiti uz dodatne kupone ili popuste
  • kupon u štampanom obliku potrebno je priložiti odgovarajućem Partneru radi realizacije predmetne ponude

c) Rok važenja kupona nalazi se na kuponu, a objavljen je i na sajtu u detaljima odgovarajuće objave. Svi kuponi gube sadržajnu vrednost van roka važenja.

d) Kuponi se bez napismene dozvole Reklamne agencije Moj Kupon ne mogu  preprodavati, umnožavati ili koristiti u promotivne i komercijalne svrhe.

11. Uslovi ponude – Usluge

a) Sve ponude vezane za usluge, prirodno su ograničene kapacitetom partnera i često je potrebno izvršiti zakazivanje unapred, direktno kod partnera. Moj Kupon vam ne može garantovati da će usluga biti dostupna u vama željeno vreme.

b) Prihvatanjem “Uslova” slažete se da zakazivanje podleže posebnim uslovima samog partnera.

c) Ako otkažete zakazani termin, koji ste ugovorili sa partnerom, može se desiti da vam se naplati otkazivanje, ako je to propisano partnerovim uslovima poslovanja.

12. Uslovi ponude – Roba

a) Za ponude u vezi robe, može od vas biti zahtevano da podignete robu sa tačno određene lokacije ili da dostava bude naplaćena.

E sad kada ste pročitali Uslove korišćenja sajta, znajte da ćemo se potruditi da Vam obezbedimo kvalitetnu i korisnu uslugu!

Radno vreme, raspoloživost kapaciteta, zaliha i drugo podložne su promenama. Obavezno potvrdite detalje telefonom pre realizacije kupona!