Plana tours

29. godina sa vama!.
“PLANA TOURS” osnovana je kao Turistička agencija u privatnom vlasništvu u aprilu 1990 godine. Danas je to Preduzeće za turizam, saobraćaj i trgovinu d.o.o. registrovano u skladu sa važećim Zakonom o turizmu Republike Srbije.
Izmenama i dopunama Zakona o turizmu “Plana tours” , rešenjem Ministarstva turizma i usluga Republike Srbije dobila licencu OTP 506/2010 od 04.03.2010 godine, kojim je stekla status ovlašćenog organizatora programa u zemlji i inostranstvu.
Preduzeće je od osnivanja član Poslovne zajednice turističkih agencija Srbije (YUTA), od septembra 1998 godine član Internacionalne asocijacije turističkih agencija (IATA), od maja 2001 godine Međunarodnog udruženja autobusera (RDA) a iste godine i istog meseca ulazi u Internacionalni sistem rezervacija avio karata i drugih turističkih usluga AMADEUS.
Na Sajmu turizma u Novom Sadu oktobra 1999 godine preduzeće postaje dobitnik “Turističke prizme” za novi kvalitet u turizmu.
Poslovnica Beograd : Nušićeva 21, tel 011/ 655-8668,tel 011/ 655-8669,tel 011/ 655-7014,tel 011/ 322-7705
Poslovnica Novi Beograd: Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9,tel, 011/ 6557012,tel 011/ 6557013
Poslovnica Velika Plana: Momira Gajica 1,tel 026 / 514-222, 514-776,tel 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,tel avio karte 026 / 4150017